Witamy na stronie kategorii. Prosze wybrać usługę z menu po lewej stronie.


Przykładowe realizacje:Informacje sprzętowe:

Speedy 300 to najdokładniejszy stołowy system laserowego grawerowania, cięcia i znakowania CO2

Speedy 300 jest najbardziej produktywn± ¶redni± platform±, przeznaczon± do grawerowania laserowego, znakowania i cięcia. Konstrukcja Speedy odznacza się wysok± jako¶ci± i doskonało¶ci± techniczn±. Wszystkie komponenty wewnętrzne urz±dzenia, wchodz±ce w skład systemu przesuwu, elektroniki, optyki, platformy roboczej i lasera charakteryzuj± się tak± sam± wysok± jako¶ci±.Dane techniczne:

* Pole robocze 726 mm x 432 mm
* Moc lasera od 12W do 120W "Sealed" CO2 laser
* Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego 726 mm x 432 mm x 200 mm (większe przedmioty - tel.)
* Maksymalna szybko¶ć obróbki 355 cm/sek.
* Przyspieszenie 5g
* Dokładno¶ć statyczna 5µm
* Statyczna dokładno¶ć powtarzania <+/- 15µm


Prosimy wybrać usługę z menu po lewej stronie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013

Fundusze Europejskie dla Małopolski


valid xhtml 1.0 valid css | zaloguj | project by keira, 2006 stat4u